Faktúra

Dodávateľ:

{$c_name}
{$c_adress}
{$c_zip} {$c_city}
{$c_state}

IČO: {$c_ico}
DIČ: {$c_dic}
IČ DPH: {$c_icdph}
Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R

Odberateľ:

{$u_degree} {$u_name}
{$u_street}
{$u_zip} {$u_city}
{$u_state}

{if !empty($u_ico)}IČO: {$u_ico}{/if}
{if !empty($u_dic)}DIČ: {$u_dic}{/if}
{if !empty($u_icdph)}IČ DPH: {$u_icdph}{/if}
 
Číslo účtu: {$c_bank_acc}
{if !empty($c_iban) }IBAN: {$c_iban}{/if }{if !empty($c_swift) } SWIFT: {$c_swift}{/if }
Variabilný symbol: {$var_symb}
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: {$payment_type}
Dátum vystavenia: {$pay_date}
Dátum dodania služby, prijatia platby: {$pay_date}
Dátum splatnosti: {$pay_date}
 
{foreach from=$items item=product}{/foreach}
Fakturujeme Vám Kusov Jedn. cena (EUR) Sadzba DPH Celkem (EUR)
{$product.prod_name} {$product.domain} {$product.domain_for_order}
{if !empty($product.interval)} Obdobie: {$product.interval} {/if}{$product.note}
{$product.quant} {$product.base_price} {$product.tax}% {$product.total_price_item}
{if $next_year_fee} {foreach from=$years_part_prices key=year item=price} {/foreach} {/if}
Suma bez DPH (základ dane) {$no_tax_price} -
DPH {$items[0].tax}% {$tax_price} -
Celkova suma s DPH {$sum} -
Alikv. časť poplatku na rok {$year} (bez DPH) {$price} -
 
Celková suma k úhrade
UHRADENÉ NEPLAŤTE!
{$sum} €
{$dual_sum}
{$bitcoin_price}
 

© Irisoft s.r.o.

Biznisweb.sk – to je tvorba web stránok, či moderný internetový obchod za 5 minút. Skúška zadarmo. Telefonická a emailová podpora, konzultácie k zvyšovaniu návštevnosti web stránok a online reklama.